یک تذکر ضروری..!!

یک تذکر ضروری..!!


یک تذکر ضروری..!!

در سال 1378 دقیقا در 19 تیرماه در مورد پیش نویس قانون کتاب و پیش نویس «سیاست های استراتژیک و راه کارهای اجرایی جهت تحقق آنها در بخش کتاب و کتابخوانی در برنامه سوم توسعه» و نظرخواهی از گروهی از ناشران عضو شورای مشورتی ناشران که در آن زمان به ابتکار مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی که مدیریت بخش های کتاب و چاپ و نشر را هم بر عهده داشت،‌ نظرات خود را بعنوان یکی از اعضا مورد مشورت برای مدیر کل وقت جناب آقای صیادی ابراز داشتم. اخیرا شنیدم که یکی از اهالی نشر درباره ممیزی، پیشنهاد بررسی بعد از چاپ را داده است. از شنیدن این خبر بسیار آشفته شدم و تعجب کردم که چظور یکی از اهالی نشر ممکن است چنین اشتباهی کند و این حقیقت را در نظر نگیرد که در صورتیکه کتاب چاپ شود و مورد بررسی قرار گیرد در حقیقت عمل انتشار صورت گرفته و در صورت مغایرت با برنامه های فرهنگی و ایدئولوژی حکومتی مستوجب مجازات و پیگیری قانونی از طریق قوه قضاییه و قانون مجازات اسلامی است.
 
از سوی دیگر به این نتیجه رسیدم که مشکلات ناشران طی سی و اندی سال گذشته فارغ از اینکه دولت وقت محافظه کار بوده یا اصلاح طلب همچنان باقی است و تغییر و تحول اساسی در نگرش حکومت جمهوری اسلامی به کتاب و فرهنگ مکتوب اعم از این که کتاب متنی در سطوح دانشگاهی یا غیره باشد یا رمان و حتی نمایشنامه و شعر،‌ تغییر اساسی ایجاد نشده و ما در حال حاضر علیرغم گذشت 16 سال از زمان نوشتن آن نامه،‌ به «مدیر کل اداره کتاب و مراکز و روابط فرهنگی» هنوز همان بندها و موانع را بر دست و پا داریم. بنابراین با یافتن کپی آن نامه که معمولا در بایگانی روشنگران نگهداری می شود،‌بخش هایی از آن را که به بحث های امروزی مربوط می شود برای افکار عمومی و اهالی فرهنگ و بویژه مسئولان اتحادیه ناشران و کتابفروشان یک بار دیگر به صورت سرگشاده در دسترس همگان قرار می دهم.
 
نامه خطاب به جناب آقای صیادی مدیر کل محترم مراکز و روابط فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده بود:
 
با احترام پیرو ارسال پیش نویس «سیاست های استراتژیک و راه کارهای اجرایی جهت تحقق آن در بخش کتاب و کتابخوانی در برنامه سوم توسعه» جهت اینجانب و نظرخواهی در مورد آن، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1
 
-بند الف- اصلاحات قانون
 
در مورد پیش نویس قانون کتاب، در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که پیش نویس فوق بدون برخورد اصولی به سانسور و ابعاد آن، تنها به انتقال مسئولیت سانسور از اداره کتاب به ناشر یا صاحب اثر (اعم از نویسنده یا مترجم) اکتفا شده است. اعم از اینکه سانسور به عهده ناشر گذاشته شود و یا بره بررسی بعد از چاپ موکول شود که در صورت دوم خطر درگیری ناشر یا نویسنده یا هر دو با قوه ی قضاییه ممکن می شود. با توجه به قانون مجازات اسلامی که حتی نشریات و کتاب را نیز شامل می شود، در آن بخش هایی به مجازات نویسنده ی مقاله یا کتاب در صورت تخطی از موارد ایدئولوژیک نوشته شده حتی تعزیر و ضربات شلاق و محرومیت های متعدد پیش بینی شده است.
 
فقدان تعریف جامع از «کتاب» و انسجام اصولی و حقوقی آن بعنوان «حاصل خلاقیت نویسنده» و یک مجموعه «به هم پیوسته» و غیرقابل گسست، و مسئولیت ناشر و نویسنده و مترجم در حفظ امانت داری و سایر اصول اخلاقی در کار نشر، از ضعف های بارز این پیش نویس است... در قسمت آخر همین بند «ضرورت تدوین و تصویب مقررات مربوط به واردات و صادرات.... لازم است حمایت ویژه از ناشرانی که اقدام به ترجمه و انتشار آثار ایرانی به زبان های دیگر کرده یا می کنند به عمل می آید...  
 
 2-در بند ب- اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی
 
تجربه ثابت کرده است که در کشور ما هر نوع تغییرات ساختاری در سیستم اداری به جای آنکه به محدودیت «بورکراسی» که ظاهرا هدف هر تحولی است بیانجامد، ساختار اداری را پیچیده تر می کند،‌کاغذبازی را گسترش می دهد و مسئولیت ها را مغشوش می کند.
 
در مورد اداره ی چاپ و نشرف در صورت توقف بررسی،‌قبل و بعد از چاپ و مراحل دیگر از سوی این اداره و واگذاری مسئولیت به ناشر (در شکل مثبت یا منفی) قسمت مهمی از اداره ی کتاب باید تعطیل شود. اینکه بخواهیم برای گماردن پرسنل به «کاری» اداره ی دیگری با نام دیگر «اختراع» کنیم، جز حفظ سیستم بوروکراتیک و همچنان حجیم نگه داشتن ان بدون «کارآیی» و هدر دادن پول و نیروی انسانی و عادت دادن افراد به پشت میزنشینی حاصل دیگری ندارد.
 
در صورت اصلاح ساختار اتحادیه ناشران و کتابفروشان، ‌ایجاد واحد پیشنهادی می تواند به آسانی به اتحادیه ناشران و ... واگذار شود و بودجه ی مربوط نیز تحت عنوان کمک دولت به نهادهای جامعه مدنی بدون قیدوشرط و محدودیت در اختیار اتحادیه قرار داده شود؛‌ متاسفانه سیاست های کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدود نگه داشتن اختیارات اتحادیه ناشران و سلب حقوق قانونی اتحادیه ای از اتحادیه ناشران از جمله صدور پروانه ی نشر و محدودیت های اعمال شده از سوی مجمع امور صنفی، منجر به ایجاد نهادهای غیرضروری و ناکارآمد در وزارتخانه ی مربوطه شده است.
 
مختصر آن که باید بدون ترس از «ناشناخته ها» سیاست محدود کردن سیستم اداری در دستور کار اصلاحات آتی قرار گیرد... در چنین شکلی ساختار اداری معاونت فرهنگی باید پیاده و از نو ساخته شود. آیا هزینه ی این تغییر و تحول با بازدهی آن خوانایی دارد؟
 
به طول کلی در بند فوق و تمامی بندهای پیشنهادات اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی،تاکید بر گسترش سیاست های حمایتی تولیدی شده است بی آنکه به کفه ی دیگر یعنی مصرف این تولیدات پرداخته شود تاکید بیش از حد به سیستم های حمایتی،‌ منجر به گرایشات کاذب و فاقد اعتقاد به عرصه ی نشر می شود. درحال حاضر نیر بخشی از بحران و معضل کتاب ناشی از سیاست های حمایتی یک سویه و گرایش اشخاص بدون انگیزه ی واقعی فرهنگی و یا دست کم نداشتن تعریفی جامع از آن به کار نشر کتاب است.
 
نباید کاری کنیم که کار نشر تبدیل به اشتغالی کاذب شود. تولید کتاب بی خواننده به معنای اعتلای فرهنگی نیست. دادن آمار عددی در مورد کتاب های چاپ شده و ادامه ی سیاست های کلان فعلی تنها در جهت «تولید» بوده است. آوردن آمار کتاب های درسی در آمار تولید کتاب، برای کتاب خواننده نمی سازد. هرچند زیر عنوان تغییر سیاست های اصلاحی در سازمان ها و تشکیلات یا روش های اجرایی باشد.
 
در بخش بعدی مروبط به عملکرد «شورای فرهنگ عمومی» بند 1 سیاست استراتژیک پیشنهادی در بند1-1 توجیه سیاست استراتژیک پیشهادی: بحث تهاجم فرهنگی که پایه و اساس تداوم سانسور کتاب و پیش و بعد از چاپ است،‌بی آنکه تعریف جامعی از آن شده باشد،‌ مثل همیشه در قالب شعارهای سیاسی و ایدئولوژیک ارائه شده است. تهاجم فرهنگی چیست؟ چرا روی می دهد؟ چه چیز موجب آمادگی جامعه برای پذیرش آن می شود؟ مکانیزم های آن داخلی است یا خارجی؟ با خودآگاهی صورت می گیرد یا ناخودآگاه؟ «تخریب ارزش های اخلاقی، خانوادگی، دینی و انقلابی»‌ یعنی چه؟ آیا مبدا این تجاوز پیوسته غرب است؟ آیا مقصد پیوسته مشرق زمین است؟ چرا؟ آیا تهاجم فرهنگی به این معنا است که مردم جهان غرب دست به دست هم داده اند تا ارزش های اخلاقی، خانوادگی، دینی و انقلابی را در جامعه ی ما و جوامع مشابه از میان بردارند؟ این اتحاد نامبارک جهانی در پی به دست آوردن چه چیزی است؟ آیا این تهاجم از طریق فرهنگ مکتوب انجام می گیرد یا در اشکال دیگر؟ آیا‌ آثار مکتوب تولید شده تا امروز به تهاجم فرهنگی کمک می کند یا آن را متوقف می سازد یا تعدیل می کند؟ آیا کتاب خود یک عامل تهاجم فرهنگی است؟ در این صورت آیا می توان گفت به طور مثال در حال حاضر آمریکای لاتین به وسیله ی ادبیات خود به ویژه ژانر رئالیسم جادویی در حال تهاجم به کشورهای غربی و توسعه یافته است؟ آیا گسترش عرفان هندی- بودایی و نظایر آن (عرفان شرقی) در کشورهای اروپایی و آمریکایی (کلا غرب)‌ به معنای تهاجم دینی هند به غرب است؟ برای هیچ یک از این سوال ها جواب مناسب و کاملی نداریم. اما شاید به حق بتوان گفت که اگر چیزی برای ارایه به جهان نداشته باشیم،‌ به جای دادوستد در عرصه جهانی تا حد یک مصرف کننده و گیرنده تنزل خواهیم کرد. تمرکز اهداف جهانی کلان فرهنگی در توسعه ی ارایه ی امکانات مادی و تجهیزات و سرمایه گذاری مالی، به تنهایی و به خودی خود به ایجاد موازنه در این دادوستد کمک نمیکند. بلکه باید فضایی فراهم شود که در آن استعدادها بی ترس و ابهام شکوفا شود و به ثمر بنشیند تا ما نیز با لقمه ای در دست در این سفره ی جهانی سهیم شویم و تنها دریوزه گر سفره ی دیگران نباشیم. متهم کردن جهان به تهاجم،‌آسان ترین راه برای فرار از زیر بار مسئولیتی است که بر عهده ی برنامه ریزان دولت و متولیان فرهنگی کشور است. به گمان من ما هر جا حرفی برای گفتن داشته ایم، جهان (مردم جهان)‌ فارغ از حکومت ها این حرف را به جان شنیده و خوانده اند. حافظ، سعدی، مولانا، خیام،فردوسی، بوعلی، خوارزمی، فارابی، زکریای رازی و... چهره های جهانی هستند که جهان آن ها را به جا آورده و تحسین کرده است. سینمای ما به رغم تمامی کمبودها و محدودیت ها و با وجود خصومت های سیاسی بعضی کشورها با دولتمردان ما،‌ از سوی مردم جهان استقبال و تحسین شده و جای خود را در سینمای جهان باز کرده است. اما اینک سالهاست که در زمینه ی ادبیات حرف تازه ای نداشته و اثر قابل توجهی خلق نکرده ایم. این به دلیل جو ناسالمی است که سال هاست که در این سرزمین بر نویسنده و نویسندگی حکم فرماست. با رانت های دولتی و با دادن کاغذ و سایر ملزومات نشر و با خرید 1000 یا 700 یا 500 جلد کتاب از ناشر،‌ فرهنگ مکتوب شکوفا نمی شود.
 
تنها عرصه برای کالاهای فرهنگی خنثی یا آسان پسند و صرفا تجارتی و کم مایه مناسب می شود. کتاب سانسور شده و از ممیزی گذشته (خواه این ممیزی از سوی نویسنده و ناشر باشد خواه از سوی اداره ی سانسور دولتی) خواننده نخواهد داشت بی آزادی قلم و اندیشه، زمینه ی خلاقیت شکوفا نمی شود... در ادامه ی بحث سیاست های استراتژیک پیشنهادی.... باید به ایجاد کتابخانه های عمومی در هر شکل و شمایلی توجه شود. مشکل اساسی کتاب در ایران،‌ کمبود مزمن تقاضا است.
 
سرمایه گذاری در کتابخانه های عمومی برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست و بخش اعظم فعالیت در این بخش اجبارا بر عهده ی دولت است...
 
هر کتابخانه باید دارای هیات امنایی محلی متشکل از ناشران،‌ کتابفروشان، دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خوانندگان بالقوه باشد.
 
ایجاد کتابخانه اگر با برنامه های جنبی فرهنگی توام نباشد کتابخانه را تبدیل به زندان کتاب می کند. علاوه بر تنوع عناوین از همه کتاب ها و تمامی گرایش ها باید کتابخانه مرکز درگیری بحث های متنوع درباره ی کتاب باشد. تجربه ی سال ها زندگی در شهرستان های دور افتاده به من نشان داده است. که نسل جوان این شهرها که فاقد هر نوع وسیله ی تفریحی است به شدت محتاج نشان دادن گرایش های روشنفکرانه و بحث های ادبی است. اگر هیات امنای کتابخانه ها به درستی و بدون اعمال نفوذ دولت انتخاب شوند و در برپایی نشست های ادبی و نقد کتاب در میان جوانان و جلسات کتابخوانی در کتابخانه ها به صورت مرکز تجمع و بحث درباره ی کتاب کمک کنند،‌ دعوت از ناشران،‌ مولفان،‌ مترجمان برای شرکت در جلسات نقدوبررسی کتاب، فضای کتابخانه ها را گرم و پر شور خواهد کرد. ...
 
امید می رود با طرح این مشکلات در بین اهالی فرهنگ و مسئولان فرهنگی موضوع خلق آثار ادبی و علمی و غیره از دایره ی محدود فعلی بیرون آمده و با عضویت کشور ایران در قانون «کپی رایت» نویسندگان بتوانند خلاقیت های ادبی خود را در سطح جهان گسترش دهند.
 
به پیوست مطلبی را که در روزنامه بهار منتشر شده بود،‌ می خوانید:
روزنامه بهار- شهلا لاهیجی: چنین به نظر می‌رسد که علی‌الرغم وعده‌های فراوان رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی که یکی از وظایف خود را احیای حقوق شهروندی تمامی اهالی ایران و گشایش باب‌های فرهنگی برای اهل قلم و هنر و فرهنگ داده بود لااقل در مورد رفع سانسور که حیات ادبی کشور ما را دچار اختلال کرد، این قاعده همچنان برقرار خواهد بود و طبق فرمایش خود شما و دیگر مسئولین کتاب کمافی‌السابق پیش از چاپ به بررسی گذاشته می‌شود.  
 
استناد ادامه‌ی کنترل قلم در نفی مصوبه‌ی اولیه‌ی شورای انقلاب فرهنگی و بر اساس آیین‌نامه‌ای است که در سال 89 به وسیله معاون فرهنگی وقت به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده تا جانشین مصوبه شود که در آن بررسی کتاب پیش از چاپ تنها برای کتاب کودک مجاز بود اما در آیین‌نامه ثانوی شامل کلیه کتاب‌ها می‌شود پیشنهادهایی که در این دوران از این سو آن سو شنیدیم که به ظاهر در نفی سانسور بود اما به واقع مواردی نظیر سانسور کتاب به وسیله ناشر و یا بررسی کتاب و صدور مجوز در مرحله اعلام وصول عملاً غیرقابل اجرا و در هر مورد بسیار خطرناک است زیرا در اولی ناشر برای حفظ منافع خود محافظه‌کارانه عمل کرده و ضمن دخالت دادن سلیقه بیشتری سانسور را بر کتاب اعمال می‌کند و عملاً کیفیت و کمیت آثار باارزش نزول خواهد کرد، و در حالت دوم چون سرمایه ناشر تمام و کمال در کتاب گذاشته شده و کتاب در مرحله کسب اعلام وصول قرار دارد ناشر سعی می‌کند در چاپ آثار به دنبال کتاب‌های به اصطلاح بی‌خطر برود که هم‌اکنون هزاران هزارش را در بازار کتاب داریم و از هرگونه ریسک در چاپ کتاب‌هایی که به ادبیات امروز ما و جهان متصل است پرهیز خواهد کرد به همین جهت فکر می‌کنم تمام ناشران طبق همان گفته‌ی همیشگی ما مردم که همیشه مجبور شده‌ایم از ترس مرگ به تب رضایت دهیم و با صدای بلند می‌گوییم مرحمت فرموده ما را مس کنید. به ناچار اهالی نشر به همان قوانین قبلی تن می‌دهند و باز کتاب و ادبیات و در حقیقت سرنوشت صاحب اثر و ناشر تابع سلیقه بررس خواهد شد و تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که کتاب را کسانی بررسی کنند که کتاب و اثر را بشناسند کتاب را بر اساس کلمه سانسور نکنند و دستور حذف صفحه، سطر، سطور یا کل کتاب را ندهند.   در این دو سال گذشته آثار بسیار مهمی‌مشمول سانسور شد و یا چاپ آن ممنوع گردید و هیچ‌گونه دلیل و مستندی درباره علت ممنوعیت یا حذف کلمه، جمله، سطر و صفحه داده نشده و حداکثر به این نکته اکتفا شده که نکات ذکر شده مغایر قوانین نشر است. (البته این قانون شامل کتابهای ممنوع الچاپ نگردیده و کتابهای مذبور همچنان بدون هیچ نوع مدرک کتبی به ناشر شفاهاً ابلاغ می‌شود) برای کشف ریشه‌ی این موضوع و اینکه آئین‌نامه ارائه شده از سوی وزارت ارشاد چگونه این مطالب را به شورای انقلاب فرهنگی پذیرنده‌هاست به سراغ اصل آئین‌نامه رفتیم و در این آئین نامه به نکات بسیار مهم و جالبی برخوردیم که از نظر اجرایی معطل مانده و در حقیقت قانون زیر پا گذاشته شده است. و به این ترتیب آن اندک حقوق ناشر و صاحب اثر که می‌توانست پرده حائلی بین او و مقررات دست و پا گیر باشد و اندک حریم امنیت و یا عدالت خواهی برای او فراهم آورد از دست رفته است. واقعاً چه کسی مسئولیت این نادیده گرفتن حقوق اهالی نشر را بر عهده خواهد گرفت؟ به هر حال به نظر می‌رسد برای حل و فصل نکات ذکر شده در آئین نامه ثانوی و انطباق آن با وظایف اداره کتاب باید نشست‌هایی بین اهالی قلم و مسنولین وزارت ارشاد برپا شود. و کلیه این نکات به بحث گذاشته شود. و درخواست‌های ناشران و اهالی قلم و پاسخ مسئولین به دقت شنیده و بررسی شود.   نکته اینجاست که به نظر می‌رسد نگاه همگان به ویژه ناشران بیشتر متوجه آینده ای است که سرنوشت، شخص معاونت فرهنگی را معین می‌کند انگار بخت و اقبال ناشر بسته به ستاره ای است که بدمد و ماه مجلس شود و مشکلات را از پیش پا بردارد! غافل از این که همان‌گونه که همیشه اشاره کرده‌ایم حل مسائل فرهنگی نیازمند نگاهی جدید به مقوله‌ی فرهنگ و اعتلای آن و همسو شدن با ندای جهانی ست که در آن تبادل فرهنگ‌ها انجام گیرد و بده بستان فرهنگی نه به عنوان امری مضموم یا تهاجم و یا ابتذال دائماً مورد حمله و انتقاد باشد. امروزه دیگر هیچ کس نمی‌تواند بگوید به فرهنگ‌های دیگر بی‌توجه و بی‌نیاز است و خود می‌تواند نیازهای فرهنگی خود را برطرف کند. جهان امروز فاصله‌ها را نزدیک تر از آن کرده است که دیگر بتوان به تنهایی و در یک نوع خلاء زندگی کرد. همان‌گونه که اشعار و آثار بسیاری از بزرگان ما در جهان خوانده می‌شود، تدریس می‌شود، تحسین می‌شود، و به نام ایران به ثبت می‌رسد فرهنگهای دیگر نیز حرفی برای گفتن دارند که باید شنیده شود نشنیدن آن مشکلی را حل نمی‌کند مهم آن است که پاسخی برای آن داشته باشیم چه در نفی و چه در تحسین آن. آن که امروز برای فلان بنای باستانی در فلان مکان دور افتاده دل می‌سوزاند و آن را جزو میراث جهانی اعلام می‌کند گاه ما نیستیم آن دیگری است و آن که آثار مفاخر ادبی ما را میراث فرهنگی همگان در این جهان پهناور می‌داند انتخاب ما نیست. امروزه دیگر همه‌ی این جلوه های فرهنگی جهانی هستند. و ارزش آنان نیز و در حقیقت نیز متعلق به همگان. حال برای آنکه با بخشیاز متن مصوبه‌ی اصلاحی شورای عالی فرهنگی تحت نام اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب آشنا شوید تنها برای آنکه بدانیم کلام چه مکتوب و چه شفاهی برای درمان درد مضمن نگاه ترس خورده بهآثار مکتوب کافی نیست بخشی از آنها را ذکر می‌کنیم.  
 
ماده 1_ هدف اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های دینی و انقلابی با تأمین نشر آزادی کتاب حفظ حرمت و آزادی قلم سیانت از جایگاه بالای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در جامعه جهانی در ماده 3 همین مصوبه تحت عنوان سیاست‌های ایجابی حدود و ضوابط 1-«دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.»
 
 2-«حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های علمی، دینی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی، و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل صلب نیست.»   اگر به دقت به همین بند توجه کنیم در می‌یابیم که اولاً کار دولت ایجاد موانع در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب نیست و تکلیفی که در این بند بر عهده همه ارکان حکومتی و دولتی نهاده شده صرفاً اعطای مجوز کتاب نیست بلکه در سطحی فراتر و متقدم وظیفه حمایت از حریم آزادی انتشار کتاب در چارچوب قانون را مورد تاکید قرار داده است.   در حقیقت آنچه قابلیت بحث و تاکید بسیار دارد تکلیف قانونی است. این تکلیف را چه کسی برای ناشر تعیین می‌کند؟ اگر حتی بخواهیم در همین بند و همین جا نیز متوقف بمانیم تفسیر این ماده خود نیازمند نشست و گفتمان‌های بسیار استکه به نظر می‌رسد تا کنون به درستی رعایت نشده و معطل مانده زیرا طبق این بند حق انتشار کتاب از حقوق آحاد ملت است. و این حق بدون مجوز قانونی قابل سلب نیست. حتی می‌توان از این بند این‌گونه نتیجه گرفت که پروانه نشر به درخواست‌کنندگان باید با سهولت بسیار و بدون سخت‌گیری‌های معمول اعطا شود چون حق فرد فرد ملت ایران است. حال آنکه امروزه برای گرفتن پروانه نشر بیش از یک سال جستجوهای سیاسی و اطلاعاتی برای درخواست کننده اعمال می‌شود و جالب آنکه بجز یک اصل داشتن تحصیلات در درجه لیسانس هیچ‌گونه کنکاشی در مورد قابلیت علمی‌ناشر به عمل نمی‌آید. تعداد پروانه‌های نشر صادره معمولاً برای جلوگیری از به هم ریختن بازار عرضه و تقاضا باید بر عهده اتحادیه ناشران و کتابفروشان باشد. تا بتواند این امر را برای حفظ حقوق همه ناشران به عدالت به شخصی عطا کند و از تراکم ناشر در کشور که منجر به انبوه شدن کتب چاپ شده است و این در حالی است که به دلیل عدم وجود ویترین برای ارائه آنها و اقتصادی نبودن گشودن کتاب فروشی به دلیل گرانی ملک و تراکم سرمایه بسیاری کتاب‌ها مکان برای معرفی و شناسایی ندارند و این خود اقتصاد نشر را به فلاکت می‌کشاند همانگونه که امروزه کشانده است. جالب آنکه در این بند از قانون برای ناشر هیچ‌گونه ضوابط مشخصی تعیین نشده بلکه ضوابط برای نشر کتاب است که حدودی تعیین کرده در حالی که در قانون مطبوعات برای صدور پروانه نشر حدود و شرایطی تعیین شدهو باید در نظر بگیریم که ناشران دارای اتحادیه بوده و مطبوعات تنها دارای انجمن امور صنفی هستند و اتحادیه مشخصی ندارند. نکته مهم دیگر اینکه رعایت مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند التزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌به رعایت الزامات اداری از جمله ابلاغ شفاف و رسمی ‌اشکالات کتاب به ناشر جهت انجام روال قانونی اعتراض به کمیته‌های مربوطه که در مصوبه ذکر شده یا به هیات نظارت است که در مورد اخیر هیچ یک از اعضای هیات نظارت نباید از اعضای موظف در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی‌باشند و بدون رعایت این مقررات در مکاتبات، عملاً باب سوء تعبیر و تغییر در محتوای ابلاغ به ناشر باز خواهد بود.  
 
در ماده ای دیگر آمده است تعیین هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب هر چند از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌است اما نباید از اعضای وزارت خانه باشد و بعلاوه باید مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت و طبع کتاب در اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی باشد که در آن حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته بنابراین اولاً بدون وجود این هیات، نظارت بر چاپ و نشر و اجرای صحیح اصل بیست و چهار قانون اساسی دچار اختلال می‌شود و حتی ممکن است و به احتمال بسیار به لحاظ حقوقی انجام وظایف اداره کتاب در حوزه صدور مجوز نشر کتاب بدون حاکمیت هیات مذکور غیر قانونی تلقی شود. مهلت قانونی کمیته‌های برای بررسی کتب حداکثر یک‌ماه است و طبق تبصره صرفاً با تایید شخص وزیر قابل تمدید تا یک ماه دیگر است. بنابراین حداکثر زمانی که اداره کتاب حق دارد به طور شفاف و با ذکر دلایل کامل به ناشر پاسخ دهد یک ماه است حال آنکه امروزه کتاب‌های بسیاری تا شش‌ماه و یک‌سال و گاه بیشتر در انتظار پاسخ معطل مانده‌اند و معلوم نیست چه کسی خسارات ناشی از این تاخیر را متقبل خواهد شد، موارد زیرپا گذاشته شده در آیین‌نامه مصوبه بسیار زیاد است، اینها تنها بخش‌های مختصری از کل مصوبه و نگاه مختصرتری به چالش‌های منجر به انقباض اقتصادی ناشر شده است اگر امکان نشست مشترکی بین اهالی نشر و ارباب قلم و مسئولین وزارت ارشاد از بالاترین مقام تا مدیران اداره‌ی کتاب سر بگیرد می‌توان امیدوار بود که جلوه‌های روشنتری از آینده‌ی فرهنگی ایران در زمینه کتاب پیش چشم آید فارق از اینکه چه کسی معاون فرهنگی خواهد بود و چه تغیرات پرسنلی در اداره کتاب به وقوع خواهد پیوست.

بازدید : 3713نظر کاربران :


نظر شما در باره این خبر :اخبار مرتبط :

مجموعه روایت «درختان در مهتاب هم می‌رویند» نوشته‌ی نوذر اسمعیلی منتشر شد 
«ژاک و اربابش» تجدید چاپ شد 
«کتابِ خنده و فراموشی» تجدید چاپ شد 
زمان و مکان برگزاری مراسم ختم و یادبود 
پیام تسلیت 
معرفی کتاب «مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» با حضور علی باغدار دلگشا، نویسنده‌ی کتاب 
رمان «سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج» تجدید چاپ شد 
بخشی از فیلمنامه‌ی «سفر به شب» نوشته‌ی بهرام بیضایی 
سعید سلطانی طارمی: «سَریه یک حماسه است» 
یادداشت نرجس خدایی، نویسنده‌ی مجموعه داستان «فهرست ترس‌ها» 
بخشی از نمایشنامه‌ی «مجلس ضربت زدن» نوشته‌ی بهرام بیضایی 
بخشی از متنِ پشت جلد کتابِ «شناخت هویت زن ایرانی» نوشته‌ی شهلا لاهیجی، به همراه سروده‌ای از سعید سلطانی طارمی درباره‌ی ایران، سرزمینِ ما 
کتاب‌های پرفروش انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
شهلا لاهیجی: «در غرفه‌ی روشنگران از کیسه پلاستیک برای حمل کتاب‌ها خبری نیست...» - (ویدیو) 
یک دقیقه در غرفه‌ی روشنگران- (ویدیو) 
شناخت هويت زن ايرانی در كتابفروشی‌ها 
معرفی کتاب‌های جدید روشنگران 
معرفی کتاب‌های جدید روشنگران 
شهلا لاهیجی: «امسال در غرفه‌ی روشنگران، سال پوزش از زمین و آسمان است» 
مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 
شهلا لاهیجی: «هیچ‌وقت جا نزده‌ام» 
فهرست کتاب‌های نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 1398 
زهرا امینی: «وَنِسا و ویرجینیا» رمانی حول محور زندگی «ویرجینیا وولف» 
«چیستی فمینیسم» تجدید چاپ شد 
«عقده‌‌ی سیندرلا» تجدید چاپ شد 
اولین رمانِ سعید سلطانی طارمی با عنوان سَریه [زن پیر رها شده در کوهستان] منتشر شد 
نشر روشنگران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فروشِ کتاب دارد 
سال نو مبارک 
رمان «داستان پسرم» بعد از 24 سال دوباره اجازه‌ی انتشار گرفت 
یادداشت شهلا لاهیجی به مناسبت روز جهانی زن (8 مارس) 
رمان «وَنسا و ويرجينيا» نوشته‌ي سوزان سلرز با ترجمه‌ي زهرا اميني منتشر شد 
مجموعه داستان «فهرست ترس‌ها» به قلم نرجس خدایی منتشر شد 
نقد و بررسی کتاب «تخم پوچ» در موسسه فانوس ادب البرز 
اندکی با زندگی مهتاب... 
یادداشتی از زیبا لاهیجی، مدیر نشر «دامون» به انگیزه‌ی انتشار دو اثر تازه 
كابوس يك تولد 
«شوق لبخند، برق آینه و یک استکان چای زعفرانی» به قلم نوذر اسمعیلی منتشر شد 
دو اثرِ جدید توسط نشر «دامون» منتشر شد 
مجموعه داستان «زندگی مهتاب» به قلم ابوالفضل مجیدیان منتشر شد 
بازتولید ساخت سیاسی در پرتو گفتمان زنانگی در نشریات دهه‌ی هفتاد ایران 
یلدا مبارک... 
کتاب «مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» در یازدهمین «جشنواره ملی حرکت» حائز رتبه اول کشوری گردید 
پیام تسلیت 
پرسش هویت‌یابی در حوزه زنان با آثار بیضایی آغاز شده است 
گزارش از نشست «معرفی و نقد کتاب شناخت هویت زن ایرانی» 
نقد و بررسی رمان «تخم پوچ» در کانون داستان ملل 
یادداشت دلگشا در ایلنا 
زنی برای تمام فصول (سینمای اجتماعی و رخشان بنی‌اعتماد) 
نشست معرفی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی ۲» در کتابخانه فرهنگسرای شفق 
گزارش مراسم رونمایی تخم پوچ در 8 شهریور 
معرفی تازه های کتاب 
معرفی تازه های کتاب 
معرفی تازه های کتاب 
«مشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی» منتشر شد 
کتاب «نظريه‌ی رمان: از رابله تا مارکز» منتشر شد 
کتاب «زن در قصه‌های پریان» منتشر شد 
مکتوبات خیالی (اسنادی از گفتمان سیاسی عصر مشروطه) منتشر شد 
یادداشت اختصاصی علی باغدار دلگشا 
شهلا پدران پسران 
شهلا هایپشیا 
«پدران و پسران از هم پاشيده» منتشر شد 
«يادواره‌ی هايپيشيا» منتشر شد 
گزارش برنامه کتاب جنسیت و مشارکت 
گزارشِ مراسم رونمایی از کتاب «تخم پوچ» در دفتر سینمای جوان کرمانشاه 
حلقه کتابخوانی صلح 
گزارش رونمایی 
رونمایی از کتاب «تخم پوچ» در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
روزنامه ایران 
سخنرانی شهلا لاهیجی درباره‌ی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
پرفروش 
عكس هاي نمايشگاه كتاب 
زاپاس نمایشگاه 97 
انتشارات روشنگران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد اما فروشِ کتاب ندارد! 
متن اسلاید شو درباره ادرس غرفه و فروش نداشتن 
اینجا فروشگاه نیست! 
معرفی شناخت هویت در اعتماد 
خودکامگی یزدیزاده 
زاپاس 96 .. 
زاپاس 96 
زاپاس 96 . 
پرفروش بهمن اسفند 96 
ویدیو شناخت یزدیزاده 
پیشنهاد نوروزی عصمت عباسی: رمان «در جستجوی فرخنده» 
پیشنهاد نوروزی مجابی 
پیام تبریک شهلا لاهیجی به مناسبت 8 مارس؛ روز جهانی زن 
۸ مارس؛ روز جهانی زن بر تمام مردم دنیا فرخنده باد 
مراسم مشهد دلگشا 
بررسی روانشناختی فرهنگ خودکامگی با حضور دکتر علی صاحبی 
جلد دوم کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» منتشر شد 
سه عنوان کتاب از انتشارات روشنگران با 40 درصد تخفیف در طرحِ اپلیکیشن طاقچه 
مرزوقی رمان خوانی گروهی 
مرزوقی رمان خوانی گروهی 
انتشار سه کتاب بهرام بیضایی جهان صنعت 
جهان صنعت پرده نئی 
جهان صنعت اینه های روبرو 
اثری عاشقانه در بطن ماجراهای سیاسی 
پرفروش‌های نشر روشنگران در دی‌ماه 1396 
معرفی کتابهای اینه های روبرو و پرده نئی در روزنامه اعتماد 
آب شرمنده‌ی آتش شد 
اینه های روبرو منتشر شد 
او بیش از هر کس ایرانی است 
پرفروش اذر 96 
یادداشت اعتماد برای باید حرفای دیشبمو 
یادداشت اعتماد برای سفر به شب 
دیوان نمایش تجدید چاپ شد 
کودکان اوتیسم در جهانی مه‌آلود زندگی می‌کنند 
شهلا لاهیجی: «روحانی ناامید و ناامیدترمان می‌کند» 
بخشی از عشقه 
بخشی از رمان «باید حرفای دیشبمو جدی می‌گرفتی!» نوشته‌ی محمدرضا مرزوقی 
کتاب‌های پرفروش‌ نشر روشنگران در آبان 1396 
فیلمنامه‌ی «پرده‌ی نئی» بهرام بیضایی به چاپ هفتم رسید 
اهدا عواید فروش کتاب «پشت حصار» به فرزندان ایتام و معلولین 
کتاب‌های پرفروش نشر روشنگران در مهرماه 1396 
گزارش روزنامه جهان صنعت از مراسم رونمایی از بعد پنجم 
گزارشی از مراسم رونمایی و روخوانی از کتاب «بُعد پنجم- پیش از گذشته» در انجمن فرهنگی اتریش در تهران 
مراسم رونمایی و روخوانی از کتاب «بعد پنجم- پیش از گذشته» 
ترجمه یادداشت نوری از ایسنا در سایت المانی 
یادداشتی از دکتر نادر نظری به انگیزه‌ی حضور در مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران 
رونمایی و نقد و بررسی رمان «در جستجوی فرخنده» در شهر کتاب «مهرشهر» 
عَشَقه‌ای که بعد از ده سال مجاز شد! 
روز واقعه - جهان صنعت 
روز واقعه 
سفر به شب بیضایی در ایسنا 
شهلا لاهیجی: «نمایشگاه‌های فرهنگی، محلی برای دعوای دولت ها نیستند» 
«عَشَقه» رحمانیان به کتابفروشی‌ها رسید 
بيضايي و كوندرا همچنان پرطرفدار هستند 
اوتیسم در رمانی با چاشنی عشق، مهاجرت و تنهایی 
ده سال گذشت 
عشقه 
پرفروش شهریور 96 
«آینه‌های روبرو»؛ آتشی که دوباره شعله‌ور شد 
یادداشت نویسنده‌ ایرانی برای چاپ رمانش به آلمانی 
پرفروش مرداد 96 
«باید حرفای دیشبمو جدی می‌گرفتی!» از حصر آزاد شد! 
رمانی که پس از سال‌ها بالاخره توانست مجوزِ چاپ بگیرد! 
گزارش متنی 
گزارشی از مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در تئاترشهر 
محمد رحمانیان در مراسم رونمایی از تازه‌های نشر روشنگران سخنرانی خواهد کرد 
رونمایی از تازه‌های انتشارات روشنگران در تالار مشاهیر مجموعه‌ی تئاترشهر 
دنیای حیرت‌انگیز محک؛ مجموعه‌ای از غم و شادی 
شهلا لاهیجی: «مطمئن هستم شما نیز «متولد شانزده آگوست»؛ جدیدترین اثر سپیده محمدیان را به جد دوست خواهید داشت.» 
پرفروش‌های نشر روشنگران در تیرماه 1396 
اجراي قانون اساسي، مهم‌ترين خواسته ما است 
یادداشتی از شهلا لاهیجی درباره‌ی رمان «پشت حصار» 
مرزوقی باشگاه خبرنگاران 
بخشی از رمان «سه نقطه در رویا» نوشته‌ی سهیلا مهاجر ایروانی 
بخشی از رمان «بن‌بست خاله رُزا» نوشته‌ی علیرضا مجابی 
سهیلا مهاجر ایروانی: «سه نقطه در رویا؛ قصه‌ی سه زن از سه گوشه‌ی متفاوت دنیا و با یک نقطه اشتراک...» 
علیرضا مجابی از رمان «بن‌بست خاله رُزا» می‌گوید... 
یادداشتی از ف-نوری؛ نویسنده‌ی رمان «بُعد پنجم پیش از گذشته» 
انتشار رمانِ «بُعد پنجم پیش از گذشته» به زبان آلمانی 
پیام تسلیت انتشارات روشنگران در پی درگذشت مریم میرزاخانی 
کتاب‌هایی برای شنیدن 
جنسیت و فلسفه انتخابات - جهان صنعت 
 
نگاهی به تازه‌ترین کتاب‌های صوتی نشر روشنگران 
شهلا لاهیجی از رمان برگزیده‌ی سال 88 گفت... 
همدلی با کودک درون 
جای بزرگ بیضایی در خانه خالی است 
«درباره‌ی آزادي» و «لاك نقره‌اي» را بشنويد! 
موقعیت اضطراری و معیارهای اخلاقی در سینمای اصغر فرهادی کتاب شد- روایتی تلخ از مادران اوتیسمی در یک رمان 
شهلا لاهیجی از رمان «و دیگران» گفت... 
«پولک سرخ»؛ اولین رمان محبوبه میرقدیری 
رمان «متولد 16 آگوست» به قلم سپیده محمدیان منتشر شد 
معرفی درام کودک در ایبنا 
معرفی دیگری در ایبنا 
پیام تسلیت انتشارات روشنگران در پی وقوع حوادث تروریستی در تهران 
شهلا لاهیجی: «بالاخره بخت با ما یار شد...» 
معرفی کتاب «دیگری» در خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) 
«عشقهای خنده‌دار» میلان کوندرا به چاپ پانزدهم رسید 
بخشی از کتاب صوتی «لاک نقره‌ای» 
مجموعه داستان کوتاه «لاک نقره‌ای» در قالب کتاب گویا منتشر شد 
بخشی از کتاب صوتی «درباره‌ی آزادی» 
کتاب «درباره‌ی آزادی» در قالب کتاب گویا منتشر شد 
رمانی اجتماعی بعد از سال‌ها از محاق در آمد 
رمان «در جستجوی فرخنده» طنزی تلخ از تنهایی انسان مهاجر امروز 
معرفی کتاب فروغ و ایزدبانوان در جهان کتاب 
کتاب‌های تازه نشر روشنگران از بیضایی تا یک کتاب انتخاباتی 
متن تکذیبیه‌ی شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
پیام تبریک شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
شهلا لاهیجی: همراه شو عزیز! 
شهلا لاهیجی: همراه شو عزیز هموطن! 
بنفشه حجازی: «رای دادن، حفظ آخرین سنگرِ جمهوری‌ست.» 
می‌گویم دوباره روحانی... 
من فارغ از شور انتخاباتى كه وجود دارد به آقاى روحانى راى خواهم داد 
در انتخابات شرکت می‌کنم و به حسن روحانی رای مشروط می‌دهم 
به روحانی رای می‌دهم 
به حسن روحانی رای می‌دهم 
ما رای می‌دهیم تا آرامش ادامه یابد 
به روحانی رای می‌دهم... 
کتاب «شوخی» میلان کوندرا به چاپ شانزدهم رسید 
جمعه معرفی کتاب شهروند 
 
«سفر به شب» بهرام بیضایی کتابِ پرفروشِ نشر روشنگران در نمایشگاه کتاب 
شهلا لاهیجی از «روایت حوا و خوشه‌ی گندم» می‌گوید... 
چهارشنبه 
چهارشنبه 
چهارشنبه 
گامی به سوی بی‌سالاری 
«سفر به شب» بهرام بیضایی پرفروش‌ترین کتابِ روشنگران در نمایشگاه کتاب 
یکشنبه 
یکشنبه 
کتابهای صوتی نشر روشنگران 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به انگیزه‌ی انتشار کتاب «درام کودک بااستعداد بودن» 
معرفی رمان «از روزهای اخگر و زنگار» 
تازه‌های نشر روشنگران در بهار 96 
اگر نمی‌توانید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشته باشید... 
آخرین اخبار سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سایت و کانال نشر روشنگران 
نشر روشنگران در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
خرد جمعی می‌گوید دوباره به روحانی رای بدهیم- با «سفر به شب» استاد بیضایی می‌آییم 
یادداشتی از نیسان فروزین؛ مترجمِ کتاب «درام کودک با استعداد بودن» 
در هر جایی، حضور خود را نشان دهید 
«عقده‌ی سیندرلا» به چاپ سوم رسید 
کتاب «جنسیت و فلسفه سیاسی انتخابات» منتشر شد 
 
رمان «از روزهای اخگر و زنگار» منتشر شد 
کتاب «درام کودک با استعداد بودن» منتشر شد 
سايه انتخابات رياست‌جمهوری بر سر نمايشگاه كتاب 
اثر تازه‌ای از بیضایی در راه است 
فیلمنامه‌ی «سفر به شب» بهرام بیضایی به زودی منتشر می‌شود... 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به مناسبت نزدیک شدن به سی‌امین دوره‌ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 
پیام تبریک مدیر انتشارات روشنگران به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «گفتمان زنانه» 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «تحلیلی بر بازتاب اسطوره در سینمای بهرام بیضایی» 
بخشی از رمان «در جستجوی فرخنده» با صدای نویسنده 
معرفی کتاب «حلقه- نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران» با صدای نویسنده 
معرفیِ کتاب «تیغ و سنت» با صدای نویسنده 
شهلا لاهیجی: «چشم به راهِ دولتِ کلید و امید می‌مانیم» 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «نامه‌های زنان ایرانی» 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی مجموعه داستان «او می‌برد» 
علیرضا مجابی از رمان «در جستجوی فرخنده» گفت... 
رونمایی از ترجمه‌ی انگلیسی کتاب «فتح‌نامه‌ی کلات» 
یادداشت نویسنده‌ی رمان «خاش و گلبرگ‌های خشخاش» 
یادداشت اختصاصی مترجم کتاب «مکبث» 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی‌نویس-بلعمی تا جوینی-» 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی رمان «بعد پنجم- پیش از گذشته» 
معرفیِ کتاب «دیگری» توسط شهلا لاهیجی 
کتاب «بوطیقای فضا» در لیست «چهل پیشنهاد نوروزی کتاب» روزنامه‌ی آرمان امروز 
یادداشت اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غادة‌السمان» 
یادداشتِ اختصاصی نویسنده‌ی رمان «پشت حصار» 
یادداشتِ اختصاصی نویسنده‌ی کتاب «وقایع‌نگاریِ نگاه» 
یادداشت اختصاصی رامین مستقیم؛ مترجمِ کتاب «حقوق انسان» 
اقتصاد نشر در حال فروپاشی است 
گزارشی از مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های نشر روشنگران در سال 95 
8 مارس؛ روز جهانی زن بر تمام مردم دنیا فرخنده باد 
گزارش تصویری 
مراسم رونمایی و معرفی تازه‌های نشر روشنگران 
کتاب «تیغ و سنت» نوشته‌ی رایحه مظفریان منتشر شد 
یادداشت نوذر اسمعیلی به انگیزه‌ی انتشار مجموعه داستان «وقایع‌نگاریِ نگاه» 
مجموعه داستان «وقایع‌نگاریِ نگاه» منتشر شد 
سنگ‌ها به پرواز درمی‌آیند 
کتاب‌های پرفروش‌ نشر روشنگران در بهمن‌ماه 1395 
معبود حسیبی از کتاب «خاش و گلبرگ‌های خشخاش» می‌گوید.. 
کتاب «خاش و گلبرگ‌های خشخاش» منتشر شد 
یادداشتی بر کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
به بهانه‌ی پنجاهمین سال درگذشت فروغ فرخزاد 
بخشی از کتاب صوتی «روایت حوا و خوشه‌ی گندم» 
زن، صلح، محیط زیست، جامعه مدنی 
گزارش تصویری از مراسم آغاز به کار «کانون عالی زنان و توسعه پایدار ایران» به همراه رونمایی از کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
مراسم آغاز به کار و اعلام موجودیت كانون عالی زنان و توسعه پايدار ايران همراه با رونمایی از کتاب «پیام فوری از مادر زمین» 
پیام تسلیت انتشارات روشنگران در پی حادثه ساختمان پلاسکو 
یادداشت علیرضا مجابی؛ نویسنده رمان «در جستجوی فرخنده» 
رمان «در جستجوی فرخنده» منتشر شد 
از میان دفترچه‌های دهه‌ی شصت... 
بالاخره یکی باید بایستد ... 
بچه‌های «پشت حصار» ... 
رمان «پشت حصار» منتشر شد 
رمان «در جستجوی فرخنده» به زودی منتشر می شود... 
«روانشناسی توده ها» تجدیدچاپ شد 
«مهمانی خداحافظی» میلان کوندرا به چاپ هشتم رسید 
کانال رسمی انتشارات روشنگران در تلگرام 
گزارش تصویری از مراسم زادروز بهرام بیضایی 
شب بیضایی 
مردی برای تمام فصول 
مکبثِ منظوم 
خوانش نمایشنامه «شب هزارویکم» در تالار مشاهیر تئاترشهر 
معرفی کتاب های پرفروشِ انتشارات روشنگران در ماه گذشته 
«در سوریه»؛ تازه ترین شعر سعید سلطانی طارمی 
كتاب تازه‌اي از بهرام بيضايي در راه است 
«در سوریه»؛ تازه‌ترین شعر سعید سلطانی طارمی 
ترجمه‌ی منظوم «مکبث» منتشر شد- همزمان با چهارصدمین سالگرد درگذشت ویلیام شکسپیر 
منوچهر انور: « گفتار در نمایش باید کمی بی‌ادبی باشد، نه ادبی» 
زنِ ایرانی و اجتماعی شدن در عصر مشروطه 
«نامه‌های زنان ایرانی» منتشر شد 
قصه‌گویی برای کتابداران 
برای آنهایی که جهان را تنها در چهار بُعد نمی‌بینند! 
رمان «بُعد پنجم- پیش از گذشته» منتشر شد 
جاده‌های جهانی 
جاده‌های جهانی 
کتاب «جامعه‌شناسی خانواده» تجدیدچاپ شد 
ویرایش جدید کتاب «ادبیات کودکان و نوجوانان» منتشر شد 
دیدار با «دیگری» 
کتاب «دیگری» منتشر شد 
کتاب «بررسی روان‌شناختی خودکامگی» تجدیدچاپ شد 
در دفاع ازجهان‌نو 
معرفی کتاب های پرفروشِ انتشارات روشنگران در ماه گذشته 
یادداشتی از شهلا لاهیجی به انگیزه‌ی انتشار ترجمه‌ی انگلیسی نمایشنامه‌ی «فتحنامه‌ی کلات» 
یادداشتی از بهرام بیضایی برای منوچهر انور 
نمایشنامه‌ی «فتحنامه‌ی کلات» به زبان انگلیسی ترجمه شد 
راز هزارتوی هزارویک‌شب 
آی عشق چهره آبی‌ات پیدا نیست 
آنونس فیلم «مستند رزا»؛ به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار 
چرا حقوقِ انسان؟ 
سمانه امیری و «کمی آن طرفتر»... 
بادکنک‌های نارنجی؛ نماد ایستادگی تا منع ازدواج کودکان 
بنفشه حجازی: «جنازه‌ی کتاب بر دستمان مانده!» 
پاک‌کن‌هایِ سمجِ چسبنده... (به مناسبت 14 تیرماه؛ روز قلم) 
 
دور از وطن اما پُركار و محبوب 
کتاب «حلقه»-«نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران» منتشر شد 
مریم افشار: اسطوره دنیایی اسرارآمیز است... 
بیبشیب 
«پیام فوری از مادر زمین» : مادر زمین به کمک شما نیازمند است!! 
منتخبی از فایل صوتی کتاب «خیلی خوشبختم خانوم صادقی» 
هیپنوتیزم‌وار به نیمه‌ی پُرِ لیوان خیره شدیم... 
از نگاهی خاص... 
یادداشت علیرضا مجابی درباره‌ی ضرورت صوتی کردن کتاب «خیلی خوشبختم خانوم صادقی» 
اول زیارت اهل قبور، بعد زیارت اهل کتاب 
کتاب «خیلی خوشبختم خانوم صادقی» در قالب کتاب گویا منتشر شد 
اطلاع از آخرین اخبار و فیلم و عکس های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در نمایشگاه کتاب 
هدف از برگزاری نمایشگاه، صرفا فروش کتاب نیست! 
شهرو خبر کن خبر کن بگو... 
کتاب فروش ها کباب فروش شدند! 
زنان ایرانی سرود صلح و آشتی برای جامعه جهانی سر می دهند  
نگاهی به آثار «آلبا دسس پدس»؛ نویسنده، شاعر و روزنامه نگار ایتالیایی 
پیشنهاد نوروزی محمدرضا مرزوقی: کتاب «احساس تنهایی و توتالیتاریسم» 
پیشنهاد نوروزی علیرضا مجابی: «کتاب خنده و فراموشی» 
پیشنهاد نوروزی پژمان ابوالقاسمی: کتاب «درباره آزادی» 
پیشنهاد نوروزی مریم افشار: کتاب «هزار افسان کجاست؟» 
پیشنهاد نوروزی پروین پناهی: کتاب «بارداری بی هنگام آقای میم»  
یادداشتی از شقایق فیروزی؛ نویسنده مجموعه داستان های کوتاه «او می برد» 
جنسیت، قدرت و مشروعیت 
جنسیت و جامعه پذیری مشارکت سیاسی 
نمی توان با انتخابات قهر کرد 
جنسیت، قدرت و سازمان اجتماعی 
جنسیت، تکثرگرائی و انتخابات 
جنسیت، تحزب و تمامیت خواهی 
جنسیت و انتخابات ملی 
مجموعه داستان کوتاه «او می برد» توسط انتشارات روشنگران منتشر شد 
استمداد زنان ایرانی از رهبر انقلاب برای تجدید رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی 
جنسیت، دمکراسی و انتخابات 
جنسیت و مقتضیات انتخابات دمکراتیک  
جنسیت، تجربه مشارکت و جهان بینی سیاسی  
جنسیت، اگزیستانسیالیسم و انتخابات  
شهلا لاهیجی: شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای زن را تایید کند 
جنسیت و همبرابری در انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
یادداشت اختصاصی از پروین پناهی؛ به انگیزه انتشار کتاب «نقد تطبیقی اضطراب در اشعار فروغ فرخ زاد و غادة السمان»  
جنسیت، همدلی و شایسته سالاری 
فعالیت های کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران نیست 
جنسیت و انتخابات آزاد (یادداشت اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
یادداشتی بر کتاب «تغییرات اجتماعی از نگاه مورخان پارسی نویس: بلعمی تا جوینی»  
جنسیت و اقتدار انتخاباتی 
گام بلند زنان برای تحقق سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران  
کتاب «نشریات ویژه زنان» تجدید چاپ شد  
کتاب «تغییرات اجتماعی در ایران از نگاه مورخان پارسی نویس-بلعمی تا جوینی-» منتشر شد 
کتاب «اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غادة‌السمان» منتشر شد 
انتخابات مشارکتی و پدیداری به نام زن 
جنسیت، انتخابات و نفی خودکامگی 
تا بهارستان راهی نیست  
سانسور یا جامعه پذیری زبان 
نفوذ زنان بر انتخابات 
پرچمداری زنان ایران در زمینه تحقق اهداف سند توسعه هزاره  
زبان سانسور و سانسور زبان  
جامعه شناسی، عینیت و جنسیت  
زنان و مجلس آینده  
خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس دهم- رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس 
حرف‌هایی درباره سانسور در گفتگو با «شهلا لاهیجی»؛ شاید این مصاحبه هم چاپ نشود  
چرایی جهانی نشدن ادبیات معاصر ایران؛ از خودسانسوری تا کمبود خلاقیت 
متنی از «اوریانا فالاچی» 
جنسیت و قدرت در حوزه عمومی (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل)  
جنسیت، خصومت و انتخابات (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس دهم- زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند 
جنسیت و مشارکت در قانونگذاری (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
جنسیت، تبعیض مثبت و دموکراسی (یادداشتی اختصاصی از دکتر عباس محمدی اصل) 
کتابی با فصل های متفاوت نسبت به آثار فلسفی- با تماشای تلویزیون هم می توانید فیلسوف شوید 
تجربه نوشتن از بهرام بيضايی 
از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام  
گفتگوی خبرگزاری کتاب ایران با «مریم افشار»  
یادداشتی از دکتر علی سراج در ارتباط با کتاب «گفتمان زنانه» 
کتاب «تحليلي بر بازتاب اسطوره در سينماي بهرام بيضايي» منتشر شد  
«گفتمان زنانه»؛ تازه‌ترین اثر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان بر پیشخوان کتابفروشی‌ها  
محمدرضا مرزوقی: «با خبرنگاران دوست نشو، می‌شوی دل نبند و دل می‌بندی به عاقبتش بیندیش» 
خاطره‌ی اولین برخورد شهلا لاهیجی با سانسور در جایگاه یک خبرنگار 
پرینوش صنیعی: سکوت رسانه ها بهتر از ایجاد مشکلات پیش بینی نشده است! 
از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام؛ تازه ترین شعر سعید سلطانی طارمی 
یادداشت عصمت عباسی به انگیزه صوتی کردن کتاب «اگر بودی میگفتی...» 
تب نمایشگاه کتاب- یادداشت شهلا لاهیجی منتشر شده در روزنامه آرمان 
گفتگو با شهلا لاهیجی- انتشارات روشنگران با 22 عنوان کتابِ غیرقابل فروش در نمایشگاه بین المللی کتاب  
گفتگوی روزنامه آرمان با دکتر احمد صادقی، اسماعیل دوستی و شهلا لاهیجی در ارتباط با نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
کتاب «اگر بودی میگفتی...» نوشته‌ی «عصمت عباسی» در قالب کتاب گویا منتشر شد  
بخشی از فصل اولِ کتاب صوتیِ «سلاخ خانه‌ی شماره‌ی 5» 
بخشی از کتاب صوتی «چهلم»  
بخشی از کتاب صوتی «پسین شوم» 
بخشی از کتاب صوتی «اگر بودی می گفتی» 
یادداشت شهلا لاهیجی به انگیزه صوتی کردن کتابهای روشنگران 
عرب‌ستیزی و ریشه‌های اجتماعی آن 
تازه ترین شعر سعید سلطانی طارمی 
شهلا لاهیجی: «نیازمند ایجاد دانشکده نشر هستیم» 
فضیلتی به نام نامیِ نافرمانی 
همایون عالمی: «به راستي زیبایی چیست؟»  
«عقده ي سيندرلا» تجديد چاپ شد 
بیضایی زیر بار اصلاحات نرفت،«جانا وبلادور» توقیف شد 
درد ناشران عمومي با دانشگاهي يكي نيست/مسئولان درباره مميزي سردرگم اند 
شهلا لاهيجي: خواندن کتاب باعث فسق و فجور می‌شود؟!  
گزارشي از هفتمين برنامه رونمايي از تازه هاي روشنگران  
طناز طباطبایی: چرا بايد زير بار ظلم و ستم و تجاوز دم بر نياورد؟!  
چرا انتشارات روشنگران به نمایشگاه بین المللی کتاب نمی رود؟!  
گابریل گارسیا مارکز؛ جادویی‌ترین نویسنده‌ی تاریخ  
پیشنهاد نوروزی محمدرضا مرزوقی: کتاب «شناس» 
پیشنهاد نوروزی علیرضا مجابی: کتاب «عقده سیندرلا» 
پیشنهاد نوروزی سپیده محمدیان: کتاب «بی خبری» 
پیشنهاد نوروزی عصمت عباسی: کتاب «شب مادر» 
پیشنهاد نوروزی نوید سهامی: کتاب «سایه های نور» 
پیشنهاد نوروزی صدرالدین طاهری: کتاب «شناخت هویت زن ایرانی» 
یادداشت «محمدرضا مرزوقی» درباره صوتی کردن رمان «پسین شوم»  
عادت می‌کنیم... (یادداشت محسن ولیحی) 
عادت می کنیم... (یادداشت سهیلا قربانی) 
بله، رسم روزگار چنین است...  
عادت می‌کنیم... (یادداشت شهلا لاهیجی؛ مدیر نشر روشنگران) 
پیامی از سوی ناشر برای دوستان و دوستداران روشنگران  
یادداشت «عصمت عباسی» به انگیزه صوتی کردن کتاب «اگر بودی میگفتی...» 
کتاب «چهلم» در قالب کتاب گویا منتشر خواهد شد  
شهلا لاهیجی از انگیزه‌ی تولید و انتشار کتاب گویا گفت...  
یادداشتی از شهلا لاهیجی درباره‌ی تغییر مدیریت اداره کتاب  
پژمان ابوالقاسمی: «همیشه دلم میخواست اثری متفاوت و ماندگار را صوتی کنم»  
کتاب «سلاخ خانه‌ی شماره‌ی پنج» اولین تجربه‌ی نشر روشنگران در زمینه‌ی تولید کتاب گویا 
گفته های شیرین بینا؛ بازیگر سینما و تلویزیون در ارتباط با «بهرام بیضایی»/ فایل صوتی 
گفتگوی اختصاصی با «حمید امجد»؛ کارگردان تئاتر 
گفتگوی اختصاصی با «گلاب آدینه» در ارتباط با کارگردانیِ نمایشنامه ای از «بهرام بیضایی»/ فایل صوتی 
شهلا لاهیجی: «من برای حضور آقای اصغر فرهادی در برنامه قولی نگرفته بودم»  
گزارشی از هشتمین مراسم رونمایی از تازه های نشر روشنگران 
رونمایی از کتاب «رودررو با اصغر فرهادی» با حضور اصغر فرهادی در خانه سینما 
«حمید امجد» در مراسم رونمایی آثار روشنگران از «بهرام بیضایی» خواهد گفت... (سه شنبه 23 دی ماه)  
نتایج انتخابات اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران  
کتاب «ایزدبانوان در فرهنگ و اساطیر ایران و جهان» منتشر شد 
تازه ترین شعر «سعید سلطانی طارمی» 
بررسی روان شناختی «خودکامگی»  
«شب مادر» تجدید چاپ شد  
سالخوردگی، دوره‌ای مثل باقی دوره‌های عمر  
علی شجاعی صایین: «جانا وبلادور هنوز غیرمجاز نشده است!» 
شهلا لاهیجی از حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انصراف داد!  
یادمان سیمین بهبهانی به روایت تصویر  
سيمين زنده است تا شعر هست، غزل هست ، مردم هستند و ايران هست ...  
آشنایی با مولف و معرفی کننده کتاب «سایه های نور»  
یادمان «سیمین بهبهانی» در دفتر انتشارات روشنگران  
«محمد رحمانیان» در مراسم رونمایی آثار روشنگران از «بهرام بیضایی» می گوید...  
شهلا لاهیجی: سیمین عزیز! به سوگت نمی نشینم...  
«زنی معدل گردآفرید و تهمینه» تازه ترین شعر سعید سلطانی طارمی 
چاپ فیلمنامه صرفا جنبه آموزشی دارد 
شهلا لاهیجی: «همه نمی‌توانند بله قربان‌گو باشند!»  
یادداشت پوران درخشنده؛ کارگردان فیلم «هیس، دخترها فریاد نمی زنند»  
پرینوش صنیعی:تیغ سانسور مشابه دادگاهی است که به یک شاکی امکان دفاع میدهد و دهان شاکی دیگر را می دوزد!  
به چشم شهروند درجه دو  
دورویی؛ عادت یا اخلاق !  
شھلا لاھیجی: مسئولان فرھنگی ما می ترسند 
اگر غم لشگر انگيزد... 
یادداشتی بر کتاب «سلاخ خانه شماره 5» چاپ شده در روزنامه همشهری 
اتحادیه‌ی ناشران برای احیای حقوق اعضایش هیچ اقدامی نکرد. 
قدرت مردم 
جامعه با کتاب خواندن فاسد نمی شود  
یادداشت <علیرضا محمودی ایرانمهر> پیرامون معرفی کتاب «شب مادر»  
کتاب «چیزهای ضروری» پیشنهاد نوروزی عصمت عباسی به خوانندگان آثار روشنگران  
کتاب «روایت حوا و خوشه ی گندم » پیشنهاد علیرضا مجابی به خوانندگان آثار روشنگران 
نگاهي به كنسرت تاتر «در روزهاي آخر اسفند» 
یادداشت همایون عالمی؛ نویسنده کتاب «سایه های نور» 
معرفی کتاب «سایه های نور»  
معرفی کتابهای پرفروش انتشارات روشنگران در ماه گذشته 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت  
خاطره بازی با عطر و طعم غذاهای ایرانی  
«توت فرنگی های سر زا رفته»؛ اثر تازه ای در دنیای شعر  
گامی برای آشتی  
دوستانه حرف می زنیم؛ تازه ترين شعر سعيد سلطاني 
آش همان آش و کاسه همان کاسه 
نگاه ضد زن کوندرا از کجا نشات گرفته؟! 
شعر فارسی در فرآیند جهانی شدن  
انقلاب مشروطیت و زنان  
نامه سرگشاده به آقای جنتی  
افسانه ی آفرینش؛ تازه ترین اثر سعید سلطانی 
یادداشت شهلا لاهیجی خطاب به دکتر حسن روحانی 
رفتنِ یکی و آمدنِ آن دیگری...  
جنسیت و اصلاحات  
انتقاد شهلا لاهیجی از مراکز فرهنگی  
خودسانسوری!  
یادداشت اختصاصی عصمت عباسی؛ نویسنده کتاب «اگر بودی میگفتی...» 
بیضایی برنمی گردد چون نمیگذارند زندگی کند! 
یک خاطره و باز کوچه بن بست...  
یادداشتی بر کتاب «معرفت شناسی فمینیستی از دیدگاه لیندا مارتین آلکوف» 
گفتگوی شهلا لاهیجی با نوید سهامی 
شعر تعلیمی، فرزند دوران انحطاط و زوال اجتماعی است 
بر زنان چه گذشت...  
پدرسالاران تنها  
یادداشت شهلا لاهیجی در روزنامه اعتماد 
انتشار شش داستان از کتاب منتشر نشده «علیرضا محمودی ایرانمهر» 
يادداشت شهلا لاهيجي در روزنامه جهان صنعت 
خودمان را باور کنیم و به خودمان اعتماد داشته باشیم  
«ميلان كوندرا» به قرباني شدن انسان در جوامع توتاليته مي‌پردازد  
«سیاه وکبود»؛ پیشنهاد نوروزی «علیرضا مجابی» به خوانندگان سایت روشنگران  
نوید سهامی:«کشورهای درحال توسعه با رویاپردازی زندگی می کنند!»  
کتاب « فمینیسم و برابری طلبی در غرب و ایران» ممنوع شد!  
محمدیان: «حمید فرخ نژاد» در آشنایی‌ام با فضای جنوب نقش بسزایی داشت 
سیمای زن در سینمای ایران از آغاز تا امروز 
شهلا لاهیجی: «با حذف نام بیضایی نمی توانند او را از دنیای هنر حذف کنند!» 
خوانش «آرش» بهرام بیضایی در انتشارات روشنگران 
نادر قدیانی: «هماهنگ شده بود تا وزیر ارشاد در ساعتِ آخر جلسه هم اندیشی حضور داشته باشند»  
نوید سهامی: « رونقِ پژوهش در ایران، نیازمندِ رسیدن به خودکفایی در تولید است»  
محمدرضا مرزوقی: «در شهر کودکی ام گم شده ام» 
بهرام بیضایی: «خشمگینم از آنها که بر «سهراب کُشی» خطّ می زنند!» 
فتح الله فروغی: فروشِ کتاب، متفاوت از فروشِ کالاهایِ دیگر است  
آتشین جان: «مردم کتاب نمی خوانند، چون کتاب نمی بینند!»  
شهلا لاهیجی: هفته کتاب، هفته کتاب ما نیست!  
شهلا لاهیجی: «امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت نمی کنم!»  
آنجا چراغی روشن است؟!...  
شهلا لاهیجی: «اتحادیه ناشران به دنبال رفع معضلات نیست!»  
بوطیقای فضا بیانگر مفهوم متفاوتی از فضا و سکونت  
مرزوقی: « کتابم بعد از دوسال لغو مجوز شد!»  
سلطانی: «در تنگنا قراردادن شفیعی کدکنی کار شایسته ای نیست!» 
طاهره صدیقیان: «هیچ عشقی ارزش تحمل خشونت را ندارد!» 
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم 
سلطانی: خودشان به خودشان جایزه می دهند!  
علیرضا زندی: «ژانر وحشت در ادبیات ایران مهجور مانده» 
بهرام بیضایی: «امیدوارم اشتباه بزرگی نکرده باشم» !  
آژیدهاک؛ شکوه گر از روزگار...  
محدودیت فضای سالن روشنگران را بر ما ببخشید....  
شهلا لاهیجی: «روزی دنیا دربرابر سوریه شرمنده می شود»  
شهلا لاهیجی: آمار کتاب های «غیرمجاز» بیش از کتاب های «مجاز» است!  
آریایی ها؛ قاتل دموکراسی در عهدباستان  
چرا در نمایشگاه کتاب شرکت نکردیم!! 
«چهلم»؛ کتاب برگزیده روشنگران در سال 89  
«ستون های زمین» منتشر می شود  
لاهیچی: «یا نان نیست یا دندان»! 
کتابخانه زنان به نقل از مجله زنان 

تماس با ما

بازدید امروز : 714
بازدید دیروز : 3155
بازدید ماه جاری : 64335
کل بازدید ها : 2187032
 

کاربران آنلاین :  3
 

  تلفن دفتر فروش : 88723936 - 88722665
  نمابر : 88722665 
  ایمیل : roshangaran68@gmail.com 
  آدرس : خیابان یوسف آباد میدان فرهنگ – خیابان 33 – نبش آماج – شماره 21- واحد 3

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات روشنگران می باشد.